Władze miasta

 


Waldemar Socha

Prezydent Miasta


Daniel Wawrzyczek

Zastępca Prezydenta Miasta


Anna Szelka

Sekretarz Miasta

 

 


Jacek Świerkocki

Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta
ds. Społecznych


Grażyna Zdziebło

Skarbnik Miasta