Miejski Informator Społeczny

Szanowni Mieszkańcy!

W celu zwiększenia dostępu do informacji na temat pomocy społecznej w Żorach publikujemy bazę teleadresową miejskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń w których znajdą Państwo wsparcie i pomoc.

 

 

Jacek Świerkocki - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych; Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy

tel. 32 43 48 114; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjęcia stron: wtorki w godz. 13:30 - 15:30.

 

Całodobowa i kompleksowa opieka nad osobami terminalnie chorymi na choroby nowotworowe.

Prezes - Dorota Domańska

ul. Promienna 4
44-240 Żory
tel/fax: 32 43 50 466
www.hospicjumzory.pl

Administracja: 660 744 328

Wolontariat: 660 745 844

Adresy e-mail:

Administracja/ogólny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wolontariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia biura:

Od pn. do pt. od 8:00 do 15:00

 

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym fizycznie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

 Dyrektor - Marzena Dziedzic

Przyjęcia stron: poniedziałek godz. 13:00 - 15:00

os. Powstańców Śląskich 20

44-240 Żory

Tel. 32 43 42 250, fax 32 43 42 250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MOPS udziela wsparcia osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
-ubóstwa,
-sieroctwa,
-bezdomności,
-bezrobocia,
-niepełnosprawności,
-długotrwałej lub ciężkiej choroby,
-przemocy w rodzinie,
-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
-alkoholizmu lub narkomanii,
-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Dyrektor - Weronika Cębrzyna

Godziny otwarcia od pn. do pt. 7:30 do 15:30

ul. Księcia Przemysława 2 44-240 Żory

tel. 32 4342412, 32 4343713

www.szansana.website.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załatwianie spraw:

http://www.szansana.website.pl/index.php/zalatwianie-spraw 

Punkty terenowe MOPS:

http://www.szansana.website.pl/index.php/punkty-terenowe 

Placówki MOPS:

http://www.szansana.website.pl/index.php/placowki 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej

ul. Boryńska 13  pokój nr 11.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
44-240 Żory ul. Boryńska 13 
Tel. (32) 43 57 840, Tel. 691 329 299
Godziny urzędowania: od pn. do pt. 7:30-15:30


Całodobowy ośrodek, który przyjmuje potrzebujących pomocy bez skierowań, nieodpłatnie. Świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej. Prowadzi grupy wsparcia i hostel wraz z żywieniem.

ul. Boryńska 13

44-240 Żory

tel.: 32 435 78 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynne: całodobowo


Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, ubogich, wychodzących z uzależnienia, długotrwale bezrobotnych), wyrównywania szans dzieci i młodzieży, a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Jednostki podległe:

Klub dla osób niesłyszących „W Świecie Ciszy”

Dom Dziennego Pobytu Seniora.

Prezes - Grażyna Wieloch

ul.Rybnicka 17

44-240 Żory

tel. 601 361 288

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych i ubogich, a także udzielanie pomocy rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Prezes - Joanna Kowalkowska

os.Sikorskiego 36a/3

44-240 Żory

tel. 660 741 927

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.partnerzy.zory.tv 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Przewodnicząca Zarządu koła PSONI - Izabela Bester
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 43 43 678
fax. 32 43 43 678
e-mail: 

Zarząd Koła - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro Obsługi Placówek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa - www.psoni.zory.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej (w ramach PSONI)
Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika. Terapia prowadzona jest w 15 pracowniach: ogrodniczej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, tkaniny artystycznej, tkackiej, wyrobu świecy i witrażu, komputerowo-poligraficznej, biżuterii i florystyki, technik różnych, rękodzielniczej, techniczno-dekoratorskiej, ekspresji artystycznej, sztuki użytkowej oraz wikliny i papieroplastyki. 

Kierownik - Danuta Wilga
ul. Piastów Górnośląskich 6
44-240 Żory
tel. 32 43 41 666
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (w ramach PSONI)
Ośrodek przeznaczony dla osób w wieku od 3 do 25 lat, które wymagają kompleksowej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej.

Dyrektor - Tomasz Tomiak
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 47 52 048
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Wczesnej Interwencji (w ramach PSONI)
OWI opieką obejmuje dzieci z wszelkiego typu zaburzeniami rozwojowymi, m.in.: z uszkodzonym ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym i ze sprzężeniami towarzyszącymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z epilepsją, wadami genetycznymi, chorobami metabolicznymi, z opóźnieniami psychoruchowymi, z wcześniactwem i z współtowarzyszącymi wadami wzroku i słuchu.

Kierownik - Jadwiga Wójcik- Goraus
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 43 45 236
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców z terenu powiatu Żory.

Dyrektor - Irena Ficek
ul. Osińska 48 (os. Korfantego)
44-240 Żory
Godziny urzędowania - 7:00 - 15:00
Przyjmowanie stron -  7:30 - 14:30
Przerwy (wszystkie działy z wyłączeniem sekretariatu) - 11:00 - 11:15
tel: 32 4342014, 32 4342790, 32 4347277
www.pup.zory.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informator „ABC dla bezrobotnych i poszukujących pracy”: www.pup.zory.pl (zakładka „dla bezrobotnych i poszukujących pracy”)

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom chorym i specjalnej troski, a także samotnym matkom
i rodzinom wielodzietnym.

 Prezes - Katarzyna Tyrtania

ul. Dworcowa 7/5

44-240 Żory

tel. 500 529 682 lub 669 164 469

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www. zorskiedzieci.pl

Dyżury pełnione są we wtorki w godz. od 15:30 -17:00 i czwartki w godz. od 10:00 – 12:00

 

Zakład utworzony został z myślą o niepełnosprawnych mieszkańcach Żor, dla których stanowi szansę zdobycia zawodu i podjęcia pracy, a przez to normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dyrektor - Jerzy Krótki

ul.Bażancia 40

44-240 Żory

tel.: 32 435 80 04, fax: 32 435 80 04

www.wspolnapasja.org

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zdań Zarządu Budynków Miejskich w Żorach należy: gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, w tym socjalnymi oraz pomieszczeniami tymczasowymi, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych na terenie Żor, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach poprzez zapewnianie lokali socjalnych oraz lokali zamiennych.

Dyrektor - Joachim Gembalczyk

Zarząd Budynków Miejskich
al. Wojska Polskiego 4 A
44 - 240 Żory

Zarząd Budynków Miejskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Przyjmowanie stron przez dyrektora ZBM we wtorki w godzinach 14:00 – 16:00

www.zbmzory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 43 56 344
EPUAP: ZBMZory

Zapewnia wszechstronne wsparcie m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. ŻCOP udostępnia im zaplecze lokalowe i infrastrukturę biurową. Ponadto w ŻCOP prowadzona jest nieodpłatna pomoc doradczo-szkoleniowa zarówno dla organizacji, jak i osób fizycznych zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Dyrektor - Jacek Arasim

os.Sikorskiego 52

44-240 Żory

tel./fax: 32 43 55 111

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cop.zory.pl/

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Działalność UTW w Żorach skierowana jest do osób starszych wiekiem 50+, ale młodych duchem i ma na celu stworzenie różnorodnych form zajęć dla pełnej aktywacji tych osób w społeczności lokalnej.

Prezes – Helena Karwot

Os. Sikorskiego 52 (Budynek ŻCOP) Żory;

tel. 513 536 354

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy dzieciom i młodzieży oraz upowszechniania kultury w różnych jej aspektach i formach organizując m. in. pomoc żywnościową oraz różnego rodzaju zajęcia, prelekcje i warsztaty.

Prezes - Janina Grabiec

ul. Jodłowa 12, 44-240 Żory;

tel. 602 248 717

e-mail: ecce.homo@onet.p

www.eccehomo-zory.pl