Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e-informacji turystycznej

Projekt „Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e-informacji turystycznej” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Po zakończeniu tego projektu, miasto Żory wzbogaci się o bardzo funkcjonalny i atrakcyjny dla turystów system informacji.

Nowoczesny i spójny system informacji turystycznej na terenie Miasta Żory będzie działać w oparciu o sześć elektronicznych tablic informacyjnych oraz wdrożony nawigator miejski. Nawigator miejski obejmuje następujące elementy:

  • Znaczniki informacyjne w formie fotokodu (tabliczki informacyjne) oraz punktów zainteresowania (aplikacja rozszerzonej rzeczywistości) dla 150 obiektów,
  • Aplikację podstawową dekodującą fotokody (dla wszystkich modeli telefonów wyposażonych w kamerę),
  • Aplikację rozszerzoną wykorzystującą elementy rozszerzonej rzeczywistości [augmented reality] (telefony wyposażone w GPS oraz kompas).

Strona projektu odkryjzory.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Projekt: Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e-informacji turystycznej.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
Całkowita wartość projektu: 1.331.435,80 zł
Kwota dofinansowania: 1.128.147,93 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.