Tereny inwestycyjne w Żorach na sprzedaż

Najlepszy w regionie układ komunikacyjny, świetna lokalizacja, nowoczesna infrastruktura, bliskość dużych miast aglomeracji śląskiej oraz południowej granicy państwa, a także lokalna społecznością o dużym potencjale produkcyjnym sprawiają, że Żory to doskonała lokalizacja do rozwoju współczesnego biznesu. Teraz jest szansa, by otworzyć swój biznes w Żorach – Miasto wystawia na sprzedaż atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Ogłoszony został nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach przy ulicy Okrężnej – chodzi o działkę nr 2737/183o powierzchni 0,1005 ha. Nieruchomość jest zabudowana pawilonem oraz wiatą stalową. Położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: B1 P, co oznacza: „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:

a) produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
c) przeróbki kopalin,
d) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
e) logistyki,
f) rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
g) handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych”.

Cena wywoławcza tej nieruchomości to 210 800,00 zł netto. Przetarg odbędzie się 25 czerwca o godz. 9:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 22.06.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


 

Na sprzedaż w formie nieograniczonego przetargu ustnego (licytacja) wystawiona została tez własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej przy ulicy Pałki. Jest to kompleks składający się z następujących działek:
- nr 2266/90 o pow. 0,0351 ha,
- nr 973/90 o pow. 0,2796 ha
 - nr 2268/90 o pow. 0,0651 ha

Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: C3 P, gdzie: P oznacza „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów  służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:
a) produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
c) przeróbki kopalin,
d) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
e) logistyki,
f) rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
g) handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych”,

- C5 KK, gdzie KK oznacza „ tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej”.
Cena wywoławcza nieruchomości to 232 000,00 zł netto. Przetarg odbędzie się 9 lipca o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory  Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 06.07.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Kupić w drodze przetargu można także nieruchomość należącą do miasta, mieszczącą się przy Alei Zjednoczonej Europy. To niezabudowana działka o numerze 3165/186 i powierzchni 0,3229 ha. Nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem B78 U – „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Cena wywoławcza to 770 000,00 zł netto a przetarg odbędzie się 10 sierpnia o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory  Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 05.08.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP

 Grafika ilustracyjna z logo Miasta Żory, wizualizację hali produkcyjnej oraz napisem: Tereny inwestycyjne w Żorach na sprzedaż

Grafika ilustracyjna z logo Miasta Żory, wizualizację hali produkcyjnej oraz napisem: Tereny inwestycyjne w Żorach na sprzedaż