Wyniki otwartych konkursów ofert nr 13/2021 i 14/2021

Rozstrzygnięto ogłoszone przez Prezydenta Miasta Żory otwarte konkursy ofert numer 13/2021 i 14/2021.

Konkurs ofert nr 13/2021 dotyczył realizacji zadań publicznych miasta w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zaś Konkurs ofert nr 14/2021 dotyczył realizacji z zadań w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2021

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 14/2021

 

Grafika ilustracyjna z siedzibą Urzędu Miasta Żory oraz napisem: Ogłoszenie