Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2021

 

Rozstrzygnięto ogłoszony przez Prezydenta Miasta Żory otwarty konkurs ofert numer 5/2021.

Konkurs ofert nr 5/2021 dotyczył realizacji zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego adresatami są mieszkańcy Żor.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2021 

Na zdjęciu: budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25