Zawieszenie zajęć w WTZ i domach samopomocy

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.39.2021 z 19 marca 2021 roku Prezydent Miasta Żory czasowo zawiesza na terenie miasta Żory zajęć w środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Od 22 marca do odwołania na terenie Miasta Żory swoje zadania za pomocą metod porozumienia się na odległość oraz poprzez realizację działań poza siedzibą będą:
- środowiskowe domy samopomocy,
- warsztaty terapii zajęciowej.

Baner ze zdjęciem siedziby Urzędu Miasta Żory oraz napisem: Ogłoszenie

Baner ze zdjęciem siedziby Urzędu Miasta Żory oraz napisem: Ogłoszenie