Już za miesiąc rozpocznie się spis powszechny!

Spis powszechny jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski. Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Najbliższy spis powszechny zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie spis.gov.pl.

 Na grafice napisy: Spis powszechny już za miesiąc! Liczymy się dla Polski. Wejdź na: spis.gov.pl. Grafika pokazuje 4 uśmiechnięte postacie: starszy, siwy mężczyzna; młody mężczyzna, młoda kobieta oraz dziewczynka.

Na grafice napisy: Spis powszechny już za miesiąc! Liczymy się dla Polski. Wejdź na: spis.gov.pl. Grafika pokazuje 4 uśmiechnięte postacie: starszy, siwy mężczyzna; młody mężczyzna, młoda kobieta oraz dziewczynka.