Zawieszenie działalności w WTZ, domach seniora i domach samopomocy

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.140.2020 z 19 października 2020 roku Prezydent Miasta Żory czasowo zawiesza działalność na terenie miasta Żory wskazanych poniżej jednostek.

Od 20 października do odwołania na terenie Miasta Żory czasowo zawieszona zostaje  działalność w:

  • dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach działających w ramach Programu Senior +,
  • środowiskowych domach samopomocy,
  • warsztatach terapii zajęciowej.