Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Od soboty 17 października w komunikacji miejskiej wprowadzono nowe ograniczenia obowiązujące zarówno w żółtej, jak i czerwonej strefie.

W pojazdach transportu zbiorowego obowiązuje limit 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc. To oznacza maksymalnie 30 osób w standardowym autobusie MZK.

W komunikacji zbiorowej pasażerowie nadal mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zasada wchodzenia przednimi drzwiami. Należy zachować bezpieczny odstęp od innych podróżujących, zarówno w pojeździe, jak i na przystankach. Obsługa pojazdu również ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.

Kierujący pojazdem może nie wpuścić do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa lub wyprosić takiego pasażera z pojazdu.

Na zdjęciu: pojazdy Międzygminnego Związku Komunikacyjnego