Stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie przesunięcia terminu wyborów Prezydenta RP

Śląski Związek Gmin i Powiatów, którego członkiem są Żory, apeluje o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP. Samorządowcy są zgodni, że ich przeprowadzenie wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa, to wielkie ryzyko dla życia i zdrowia mieszkańców.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Zwiazku Gmin i Powiatów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

My prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie miast, gmin i powiatów zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów stanowczo przeciwstawiamy się organizacji wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r. w warunkach epidemii, spowodowanej rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Jako, że kwestia terminu ww. wyborów stała się w ostatnich dniach elementem ostrego sporu politycznego na poziomie centralnym chcemy wyraźnie podkreślić, iż nasz sprzeciw podyktowany jest wyłącznie troską o zdrowie i życie mieszkańców naszych społeczności lokalnych.

Pragniemy zauważyć, iż wybory to nie tylko kampania i sam dzień głosowania, ale również związane z ich przygotowaniem prace techniczno-organizacyjne, trwające wiele tygodni. W związku z aktualnym kalendarzem wyborczym lada dzień prace te będą musiały wstąpić w fazę operacyjną, wymagającą wysiłku i współpracy tysięcy pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wiele z tych czynności przygotowawczych będzie musiało się odbywać w zamkniętych na ten moment placówkach oświatowych, gdzie zwykle ulokowane są lokale do głosowania. Do dnia 6 kwietnia br. należy utworzyć obwody do głosowania, a do 10 kwietnia br. będzie trwało z kolei zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

W ostatnim czasie samorządy wprowadzają działania prewencyjne na podstawie decyzji Rządu RP i rozporządzeń Ministra Zdrowia. W całym kraju wprowadzono zasady zmierzające do unikania skupisk większych niż dwie osoby. Prezydent oraz Rząd RP nieustannie apelują o zachowanie izolacji, podkreślając jak jest to istotne w zahamowaniu szybkiego rozprzestrzeniania się zachorowań (według ostatnich zapowiedzi nie można wykluczyć zaostrzenia restrykcji w tym zakresie). Pojawia się zatem uzasadnione pytanie jak przygotować wybory prezydenckie w bezpośrednim kontakcie nie tylko z wyborcami, ale też z członkami komisji i pełnomocnikami komitetów wyborczych?

Obecna, niestety ciągle pogarszająca się sytuacja w kraju utrudnia przygotowanie wyborów, a samo ich przeprowadzenie jest obarczone wielkim ryzykiem. W związku z tym zwracamy uwagę na podstawowe problemy, które w naszym odczuciu są kluczowe w kontekście podjęcia decyzji o przesunięciu terminu organizacji najbliższych wyborów: 

1) rosnąca obawa o życie i zdrowie ludzi: wyborców, członków komisji obwodowych, przedstawicieli komitetów wyborczych, a także pracowników samorządu i szkół;

2) brak możliwości ukonstytuowania się obwodowych komisji wyborczych, ogromne problemy organizacyjno-techniczne w zakresie przeszkolenia w/w komisji ze względu na ograniczenia w poruszaniu się i spotykaniu z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z izolacją osób,

3) brak podstaw do zmuszania konkretnych pracowników samorządu i jednostek podległych do tego, by podejmowali czynności związane z wyborami, w sytuacji, w której obawiają się oni o swoje zdrowie;

4) brak na rynku środków ochrony osobistej, w tym płynów dezynfekujących, maseczek i rękawiczek, w które należy wyposażyć wszystkie pracujące przy wyborach osoby (a w przypadku chwilowej ich dostępności ceny tych produktów są bardzo wysokie, tym samym środki przyznane na organizację wyborów mogą okazać się niewystarczające),

5) brak zachowania zasad równości i reprezentatywności wyborów - tysiące osób poddanych kwarantannie domowej, brak precyzyjnych wytycznych w zakresie głosowania korespondencyjnego (pracownicy Poczty Polskiej nie obsługują osób będących w kwarantannie);

6) olbrzymie kłopoty z uzyskaniem zaświadczeń o prawie do głosowania i dopisaniem do listy wyborców.

Nasze obawy wynikają również z sytuacji, do której doszło po niedawnych wyborach lokalnych we Francji. Według doniesień środków publicznego przekazu nastąpił tam istotny wzrost zachorowań wśród uczestników wyborów - zarówno po stronie wyborców, jak i po stronie komisji wyborczych. Sytuacja ta jest dla nas mocnym ostrzeżeniem i argumentem za tym, iż nawet przy zachowaniu procedur w zakresie bezpieczeństwa, należy się liczyć ze wzrostem osób chorych na skutek wizyt w lokalach wyborczych.

W związku z tą bezprecedensową sytuacją w naszym kraju Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, reprezentującego 140 jednostek samorządu lokalnego z obszaru województwa śląskiego apeluje o przesunięcie wyborów Prezydenta RP na termin umożliwiający ich przeprowadzenie bez niepotrzebnego narażania zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej.

Skan komunikatu do pobrania

Najnowsze:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 20.01.2021 r.

W środę, 20 stycznia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory. Początek o godz. 16:00.

Wynik konsultacji społecznych „Strategii rozwoju elektromobilności w mieście Żory”

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w mieście Żory”.

Komunikat TAURON Dystrybucja - zmiana adresu korespondencyjnego

Od stycznia 2021 roku firma TAURON Dystrybucja S.A. zmienia adres korespondencyjny, na który należy wysyłać korespondencję kierowaną do spółki.

Zarządcy nieruchomości, wynajmujący lokale mieszkalne oraz najemcy muszą złożyć informacje o stawkach czynszów

Przypominamy zarządcom nieruchomości, właścicielom, wszystkim wynajmującym lokale mieszkalne oraz najemcom lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego o obowiązku przekazywania gminie informacji dotyczących stawek czynszów najmu mieszkań.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu – 13.01.2021 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega, że na terenie województwa śląskiego, w tym także w Żorach, mogą wystąpić intensywne opady śniegu.

Przed wizytą w Urzędzie Miasta Żory należy umówić się telefonicznie

Od 27 października 2020 r. w Urzędzie Miasta Żory obowiązują nowe zasady obsługi interesantów. Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet , korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Klienci w sytuacjach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Żory przyjmowani są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Nie dotyczy to: zgłaszania zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zgłaszania utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich – te sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się.

Dokumenty można składać w skrzynkach podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Wyłącznie w przypadku konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru możliwe jest składanie dokumentów w biurach podawczych Urzędu Miasta.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory
Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.