REMONT UL. BORYŃSKIEJ

Termin realizacji: 12.05.2010 – 15.09.2010

Trzeci etap remontu ulicy Boryńskiej został zakończony. Prace budowlane obejmowały budowę ściany oporowej, schodów oraz podjazdów przy pawilonach. Wzdłuż remontowanego odcinka drogi wykonano ciągi kanalizacyjne.