ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZKOŁY MUZYCZNEJ

Projekt obejmował gruntowną modernizację i wyposażenie zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej oraz rozbudowę placówki o spacjalnie do tego celu zaadaptowane pomieszczenia dawnego biurowca UM Żory na wygłuszane akustycznie sale lekcyjne.Oba budynki zostały skomunikowanie poprzez budowę zewnętrznego łącznika wraz z klatką schodową oraz windą dla osób niepełnosprawnych. Projekt modernizacji obejmował także zagospodarowanie terenu wokół obiektu.


W wyniku realizacji inwestycjiwspomniane budynki wrazz zagospodarowaniem przyległego terenu tworzą spójny, przestrzenny układ funkcjonalny.

Budynek przy ul. Dworcowej 6 w Żorach jest doskonałym przykładem architektury łączącej elementy neogotyku, neobaroku i secesji. Wzniesiony został w 1903r. na potrzeby mieszkalne, w okresie powojennym został adaptowany na cele szkolne, a od 1998r. do dnia dzisiejszego funkcjonuje w nim szkoła muzyczna. Zarówno forma obiektu, detal architektoniczny elewacji, jak i wnętrza zachowane zostały w wersji oryginalnej. Budynek jest przykładem wysokiej klasy architektury historycznej zarówno w skali miasta Żory, jak i w skali regionu.

Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły maszynowej w układzie krzyżowym. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty kombinacją dachów dwuspadowych i mansardowych. Wzniesiono go na rzucie prostokąta, jego bryła jest rozczłonkowana. Detal wykonany został z kamienia, kamienia sztucznego i kształtek ceglanych. Cokół obłożony jest ciosami piaskowca.

Zakres zamierzonych robót budowlano-konserwatorskich obejmował wykonanie gruntownego remontu budynku z adaptacją wnętrza na potrzeby szkoły muzycznej, w tym przede wszystkim wygłuszenie akustyczne ścian i sufitów, przebudowę pomieszczeń sanitarnych i części pomieszczeń edukacyjnych i administracyjnych szkoły. Wykonano konserwację stolarki okiennej (okna skrzynkowe) oraz drzwiowej (drzwi płycinowe wewnętrzne kondygnacji parteru oraz drzwi zewnętrzne – główne wejściowe). Wykonano również remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, pokrycie z blachy i papy zastąpiono dachówką karpiówką ułożoną w koronkę. Przemurowano kominy, wymieniono rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie.

Projekt modernizacji i rozbudowy żorskiej szkoły muzycznej został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w wysokości 3 399 813 zł (85%). Miasto Żory zarezerwowało w swoim budżecie kwotę równą 15% kosztów inwestycji, tj. około 600 tys. zł.