Powstanie 25 instalacji fotowoltaicznych

W ramach przedsięwzięcia pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” powstanie 25 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 131 kWp co przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla  o ok.  101 MgCO2/rok.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia przykładowych realizacji.

 

 

 

 

Rozstrzygnięto aukcję elektroniczną

W środę 8 czerwca 2016 r. o godz. 12:00  przeprowadzona została elektroniczna aukcja dla przetargu nieograniczonego pod nazwą Zaprojektowanie oraz wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach - dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

W wyniku aukcji elektronicznej sumaryczna kwota zamówienia za montaż wszystkich instalacji spadła z poziomu ok. 611.000 zł do poziomu ok. 495.000 zł.

Szczegóły dotyczące ostatecznych cen oraz harmonogramy prac dla poszczególnych części zamówienia zostaną przedstawione właścicielom nieruchomości po podpisaniu przez miasto Żory umów z wykonawcami.

 

Aukcja elektroniczna

 

Opublikowano przetarg na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

13 kwietnia 2016 r. został opublikowany przetarg nieograniczony na: Zaprojektowanie oraz wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. "Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach - dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii".

Termin składania ofert to 28 kwietnia 2016 r., do godz. 12:00.

Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

O udzieleniu zamówienia oraz podpisaniu umów poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Poniżej zamieszczamy treść „Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory” dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Lista Sprawdzająca projektu instalacji systemu fotowoltaicznego

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego

 

Komunikat z 09.02.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące realizacji programu Prosument, które odbędzie się 15 lutego 2016r.(poniedziałek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25.
 
Tematem spotkania będzie:
- omówienie Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy instalacji OZE oraz zgłoszonych uwag do projektu,
- omówienie otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych.

 

 

Zapoznaj się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym

Poniżej zamieszczamy treść  Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory  dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Ponadto na indywidualne skrzynki pocztowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną rozesłane Opinie techniczne oraz Raporty dla poszczególnych instalacji OZE.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 12.02.2016r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dokumenty

Program Funkcjonalno-Użytkowy GPC

Program Funkcjinalno-Użytkowy PV

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Lista Sprawdzająca projektu instalacji pompy ciepła

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji pompy ciepła

Lista Sprawdzająca projektu instalacji systemu fotowoltaicznego

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego

 

Podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

16 grudnia 2015 roku została podpisana umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory  dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wykonawcą opracowania jest firma:

Zielonka Andrzej „KOMAN” FPUH
ul. Sygnały 18, 44-251 Rybnik

Dokument będzie zawierał:

  1. Aktualną charakterystykę - opis stanu istniejącego oraz lokalizację obiektów objętych programem,
  2. Ogólny zakres robót budowlanych,
  3. Wymagany uzysk energii z mikroinstalacji,
  4. Ogólne oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe,
  5. Opis technologii oraz wymagań dotyczących gwarancji i jakości materiałów, przygotowania terenu budowy, mikroinstalacji oraz konstrukcji mocujących,
  6. Szczegółowy opis poszczególnych elementów instalacji (generatory wiatrowe, układy fotowoltaiczne, pompy ciepła, falowniki, opomiarowanie układów, okablowanie),
  7. Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych, przepięciowych oraz odgromowych,
  8. Opis wymogów dotyczących podłączenia instalacji produkujących energię do sieci elektroenergetycznej – OSD TAURON oddział w Gliwicach,

Wykonawca będzie indywidualnie kontaktował się z osobami biorącymi udział w projekcie, celem ustalenia dogodnego terminu wizji  w terenie.

Termin zakończenia prac nad dokumentem przewidziany jest na 29 stycznia 2016 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (Część 4a).

W ramach powyższego programu Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pn. Mój dom – moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Wartość przyznanej pożyczki: 267 604,61 zł; wartość przyznanej dotacji: 178 403,04 zł

ZAKRES PROGRAMU

W ramach projektu zamontowano 25 mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Żory o łącznej mocy znamionowej 131,3 kWe. Szacowany roczny spadek emisji CO2 wynosi 101,28 Mg/rok.