ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
___

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, wiek, email, poziom kompetencji cyfrowych oraz nr telefonu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z chęcią uczestnictwa w rekrutacji do projektu pn. Zaloguj się w Żorach – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miejska Żory, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, adres email: umzory@um.zory.pl, strona internetowa: www.zory.pl.
  2. W Urzędzie Miasta Żory została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@um.zory.pl.
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do ww. projektu.
  4. Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia rekrutacji do ww. projektu.
  5. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
  8. Pana/i dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
  9. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.