Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego

Projekt „Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego".

Oś priorytetowa IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5. - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2. - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Całkowita wartość projektu: 640 644,00 zł
Wartość dofinansowania: 538 087,40 zł
Termin realizacji: 28.05.2021 r.

Gmina Miejska Żory uzyskała dofinansowanie dla projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego ciągu ulic zlokalizowanych na terenie żorskiej Starówki. Zakres projektu obejmuje montaż 332 energooszczędnych opraw LED oraz częściową modernizację szaf oświetlenia ulicznego, polegającą na wyposażeniu ich w system sterowania oświetleniem. Celem projektu jest obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej, dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.