„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje projekt pt. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem w realizacji projektu jest Miasto Żory.

Projekt zakłada montaż instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego tj. Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina Godów, Rybnik, Rydułtowy, Gmina Marklowice, Gmina Krzyżanowice, Pszów, Racibórz, Wodzisław Śląski, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce . Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jak i produkcję energii elektrycznej.

Projekt realizowany jest w formule grantowej. Grantobiorcami są osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gmin, które wyraziły chęć przystąpienia do udziału w projekcie.

Dofinansowaniem objęte są następujące technologie:
– instalacje fotowoltaiczne,
– pompy ciepła do c.w.u.,
– kotły na pelet z biomasy.

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, odpowiedzialne za przygotowanie, realizację, monitoring i rozliczenie projektu, będące partnerem wiodącym projektu.

Projekt realizuje kluczowe cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – począwszy od podniesienia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej, a skończywszy na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń (głównie pyłowych) z instalacji grzewczych sektora komunalno-bytowego.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu: 21 728 912,50 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 10 273 850,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 10 273 850,00 zł

Projekt jest realizowany od II kwartału 2019 do końca 2021 roku.