E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory

Logotypy unijne

Projekt „E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II - Cyfrowe Śląskie

Działanie 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Całkowita wartość projektu: 1 162 350,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 987 997,50 zł

W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia wdrożonych zostanie osiem e-usług na 3. i 5. poziomie dojrzałości, które będą świadczone przez Gminę Miejską Żory. Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w Urzędzie Miasta,

modernizacją infrastruktury sprzętowej oraz realizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników żorskiego magistratu. Na terenie Urzędu Miasta zostanie uruchomiony także punkt potwierdzenia profili zaufanych ePUAP.

Projekt zakłada integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych na platformie krajowej (ePUAP).

Bezpośrednim wynikiem projektu realizowanego w latach 2018-2019 będzie udostępnienie takich elektronicznych usług publicznych, jak:

a) usługi w zakresie personalizacji (Poziom Dojrzałości 5)
- E-Podatki
- E-Odpady
- E-Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- E-Opłata reklamowa
- E-Wnioski

b) usługi w zakresie dwustronnej interakcji (Poziom Dojrzałości 3)
- E-Konsultacje
- E-Budżet Obywatelski
- E-Rejestry