Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II Spółdzielnia Kultury

Logotypy unijne

Projekt „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II Spółdzielnia Kultury” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa X - Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Całkowita wartość projektu: 12 375 722,22 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 073 228,72 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 832 144,56 zł

Projekt polega na modernizacji budynku dawnego młyna elektrycznego i przystosowanie jego pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. Planowane główne funkcje zrewitalizowanego obiektu to między innymi: biblioteka, czytelnia, przestrzeń wystawiennicza, sala wielofunkcyjna, pokoje cichej pracy, inkubator dla wolnych zawodów wraz z pracowniami dla twórców, kawiarnia. Zmiana przeznaczenia obiektu ma na celu utworzenie Spółdzielni Kultury z główną siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, w formie innowacyjnej i funkcjonalnej placówki o ciekawej architekturze i odpowiednio dużej powierzchni użytkowej, z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami i nowoczesnym wystrojem, która byłaby nie tylko miejscem realizującym potrzeby czytelników, ale dającym również możliwość miłego spędzenia czasu, a także stanowiłaby trwałą platformę międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji.