Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory

logotypy UE

Miasto Żory realizuje projekt pt. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.1., poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Projekt skierowany jest do 332  uczniów i 38 nauczycieli czterech żorskich szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza,
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

 • doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie ICT oraz umiejętności językowych,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki – zajęcia wyrównawcze i rozwijające.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych i jednym technikum w mieście Żory.

Wartość projektu: 757 375,68  zł

Wartość dofinansowania: 681 638,11 zł

Okres realizacji projektu 01.10.2018 r. - 30.06.2020 r.

Rekrutacja uczestników do projektu: 01.12.2018r. – 31.01.2019r. 

Materiały rekrutacyjne

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Żory tel. 32 43 48 401 oraz koordynatorzy w poszczególnych szkołach tj.:

 • SP nr 1 – Joanna Jośko, tel. 32 43 42 302
 • SP nr 8 – Gabriela Raczyńska, tel.  32 26 41 980
 • SP nr 9  - Lucyna Kafka,   32 43 43 773
 • ZSBI – Barbara Dżaluk, tel. 32 434 29 44