Wyniki otwartych konkursów ofert nr 2/2021, 3/2021 oraz 4/2021

Rozstrzygnięto ogłoszone przez Prezydenta Miasta Żory otwarte konkursy ofert numer 2/2021, 3/2021 i 4/2021.

Konkurs ofert nr 2/2021 dotyczył realizacji zadań publicznych miasta w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Konkurs nr 3/2021 dotyczył realizacji z zadań w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, natomiast konkurs nr 4/2021 zadań w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Żor.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2021

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2021

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2021

Na zdjęciu: budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25