Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta

W najbliższy wtorek, 1 grudnia odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rewizyjnej. Natomiast w środę, 2 grudnia odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Członkowie komisji pochylą się nad projektem budżetu Miasta Żory oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021 – 2032. 

Początek wtorkowego posiedzenia o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach. Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
  4. Analiza projektu budżetu miasta Żory na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021 – 2032.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021 -2032.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Początek środowego posiedzenia o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach. Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2021 rok.
5. Omówienie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021 – 2032.
6. Wydanie opinii do projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2021 rok.
7. Wydanie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021 – 2032.
8. Zamknięcie posiedzenia.