Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – listopad 2020 r.

W czwartek, 19 listopada w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory. Początek o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku posiedzenia.

4. Przyjęcie Protokołów Nr: 9/2020 z 07.10.2020 r. i 10/2020 z 15.10.2020 r.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 Komisje Rady Miasta Żory - grafika ilustracyjna

Komisje Rady Miasta Żory - grafika ilustracyjna