Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory – listopad 2020 r.

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory zaplanowano na poniedziałek, 16 listopada. Początek o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku posiedzenia.

4. Rozpatrzenie spraw:
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności dotyczącej lokalu użytkowego;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności po zmarłym najemcy;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności po zmarłym najemcy;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia odsetek w związku ze spłatą należności głównej.

5. Sprawy różne, wolne wnioski:
- zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku, informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku instytucji kultury oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta za I półrocze 2020 roku;
- zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu nr 5;
- zapoznanie z informacją o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkolno­Przedszkolnym nr 6.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisje Rady Miasta Żory

Grafika symbolizująca posiedzenia komisji Rady Miasta, z logotypem miasta Żory oraz postaciami przy stole