Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – październik 2020 r.

W środę, 7 października w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory. Początek o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Rozpatrzenie spraw:
- skarg mieszkańca z dnia 07.08.2020 r.;
- skargi mieszkańca z dnia 09.08.2020 r.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 8/2020.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 Posiedzenie komisji Rady Miasta