ROPS ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku.

Celem konkursu jest wsparcie zadań w zakresie profilaktyki uzależnień, stanowiących realizację założeń programów wojewódzkich, w tym:

- Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020, w zakresie wspierania i inspirowania działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, w zakresie współpracy na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych, a także wspierania lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim.

- Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020, w zakresie edukacji publicznej oraz przeciwdziałania narkomanii oraz wzmacniania oddziaływań profilaktycznych.

Oferty konkursowe wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2020 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie pod numerem: 32 730 68 91 lub 93.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.