Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2020

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 4/2020 na realizację w 2020 roku zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób z niepełnosprawnościami.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2020