W Żorach działa punkt informacyjny Funduszu Górnośląskiego

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego przez Fundusz Górnośląski. O tym, jaką ofertę dla nich przygotowano mogą dowiedzieć się odwiedzając punkt informacyjny, działający w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52.

Fundusz Górnośląski SA powstał w 1995 roku, a do jego głównych zadań od początku należy rozwój rynków kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Swoją misję realizuje między innymi poprzez inwestycje w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami lokalnymi.

W punkcie działającym w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych przedsiębiorcy mogą uzyskać kompleksowe informacje na temat usług rozwojowych: szkoleniowych i doradczych. Konsultanci udzielą informacji na temat wysokości dofinansowań, czy procentowego udziału dofinansowania. W ŻCOP można również dowiedzieć się co to jest usługa rozwojowa i jak z niej korzystać w swoim przedsiębiorstwie. Doradztwo oraz korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest usługą bezpłatną. Na wizytę doradczą można umówić się pod numerem telefonu: 32 43 55 111.