Nowa Telefonia wypłaci rekompensaty za wprowadzanie klientów w błąd

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec spółki Nowa Telefonia z Warszawy. Spółka, oferująca usługi komunikacyjne, dopuściła się nieuczciwych praktyk rynkowych. Pracownicy Nowej Telefonii wprowadzali klientów w błąd, sugerując, że mają oni do czynienia z przedstawicielami swojego dotychczasowego operatora i proponując zmianę warunków umowy. Przyjęcie nowych warunków wiązało się ze zmianą operatora, o czym klienci nie byli informowani, a w rezultacie zostali narażeni na kary finansowe, będące konsekwencją zerwania umowy.

Firma Nowa Telefonia zobowiązała się:

- do wypłaty 60 zł każdemu klientowi,  który od 1 stycznia 2016 r. do 20 sierpnia 2019 r. złożył reklamację do firmy lub skargę np. do UOKiK czy rzecznika konsumentów,

- zrobić przegląd reklamacji i skarg z tego okresu oraz rozpatrzyć je pozytywnie,

- umorzyć naliczone lub zwrócić zapłacone kary tym konsumentom, którzy po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi rozwiązali umowy z Nową Telefonią,

- umożliwić rozwiązanie umowy bez ponoszenia kosztów osobom, które po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi nadal są abonentami firmy,

- zawiadomić konsumentów listem poleconym o przysługujących im rekompensatach.

Ze szczegółami można się zapoznać w decyzji UOKiK.