Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2019

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 10/2019 na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem konkursu było wyłonienie podmiotów do realizacji w roku 2019 zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wybrane zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii lub obozu terapeutycznego. Z rozstrzygnięciem można zapoznać się poniżej.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2019

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2019