Sesja Rady Miasta Żory – lipiec 2018 r.

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 26 lipca w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Rozpocznie się o godzinie 14:00.

Przypominamy, że transmisję z sesji można śledzić na żywo na stronie internetowej tvzory.pl.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie Protokołu Nr XLIV/18 z sesji Rady Miasta.
  1. Rozpatrzenie spraw:

5.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2018 rok.

5.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2018-2031.

5.3. Przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

  1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
  2. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.