Posiedzenia komisji Rady Miasta – lipiec 2018 r.

W tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta Żory na swoich posiedzeniach spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Szczegółowy harmonogram posiedzeń zamieszczamy poniżej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej odbędzie się w poniedziałek, 23 lipca o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Poruszone zostaną następujące tematy:

  • zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
  • sprawy różne, wolne wnioski,
  • przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji Sportu, Rekreacji i Młodzieży spotkają się na posiedzeniu we wtorek, 24 lipca o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta przy rynku. Porządek obrad: 

  • omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
  • sprawy różne, wolne wnioski,
  • przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu będą debatować w środę, 25 lipca o godz. 17:00 w sali narad UM Żory przy rynku. Tematy posiedzenia:

  • omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
  • sprawy różne, wolne wnioski - informacja dotycząca działalności finansowej jednostek pomocniczych gminy - Rad Dzielnic za I półrocze 2018 roku,
  • przyjęcie protokołu z posiedzeń Komisji.