Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania zanieczyszczenia powietrza – 24.05.2018 r.

Prezydent Miasta Żory  informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr M.7011.37.7.2018 z dnia 21 kwietnia 2018 r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - zanieczyszczenia powietrza.

Na stacji pomiarowej w Żorach na os. Sikorskiego zostały przekroczone wartości średnie z okresu dwunastu miesięcy, wynoszące 40 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10, 25 μg/m3 dla pyłu PM2,5 oraz 1 ng/m3 dla benzo(e)pireno w PM10

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

I poziom ostrzegania zanieczyszczenia powietrza