„Łączymy z energią” – lista osób zakwalifikowanych do projektu

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Nabór odbywał się w okresie od dnia 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. W wyznaczonym czasie do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego wpłynęły łącznie 1 232 wnioski, z czego 170 wniosków zostało złożonych w Urzędzie Miasta Żory.
Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej została utworzona Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie w Mieście Żory, z którą można zapoznać się poniżej.

„Łączymy z energią” – lista zakwalifikowanych wniosków

Łączymy z energią