Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

We wtorek, 8 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Obrady rozpoczną się o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. 


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021-2032.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021-2032.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Grafika z postaciami siedzącymi przy okrągłym stole, logo miasta Żory i napisem: Komisje Rady Miasta