Posiedzenia komisji Rady Miasta – październik 2020 r.

W tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta Żory na swoich posiedzeniach tradycyjnie już spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

ODWOŁANE posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Jako pierwsi spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, 26 października o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Żory.
5. Analiza efektów ekonomicznych i ekologicznych prowadzonych w poprzednich latach prac termomodernizacyjnych w szkołach oraz innych instytucjach miejskich.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołów Nr 5 i Nr 6.
8. Zamknięcie posiedzenia.

ODWOŁANE posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej

Również w poniedziałek, 26 października odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Obrady rozpoczną się o godz. 17:30 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu nr 6/2020.
7. Zamknięcie posiedzenia.

ODWOŁANE posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży

We wtorek, 27 października odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. Obrady rozpoczną się o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski:
- zapoznanie z wykonaniem planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W środę, 28 października odbędzie się posiedzenie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Obrady rozpoczną się o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski:
- informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze instytucji kultury.
6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Grafika z postaciami siedzącymi przy stole, logo miasta Żory i napisem: Komisje Rady Miasta