Sesja Rady Miasta – październik 2020 r.

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 29 października. Początek o godz. 14:00. Ze względu na konieczność zapewnienia uczestnikom sesji Rady Miasta jak największego poziomu bezpieczeństwa sesja odbędzie się w sali kina „Na Starówce”, przy ul. Kościuszki 3.

Sesję Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej www.tvzory.pl

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Miasta.
5. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych przez miasto Żory w roku szkolnym 2019/2020.
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miasta Żory oraz Prezydenta Miasta Żory.
7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2019 Prezydentowi Miasta.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2019 przez Radnych Rady Miasta Żory.
9. Rozpatrzenie spraw:
9.1. Zmiany Uchwały Nr 111/X/15 Rady Miasta Żory z dnia 27.08.2015 roku w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w Żorach.
9.2. Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.
9.3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032.
9.4. Podatku od nieruchomości.
9.5. Podatku od środków transportowych.
9.6. Opłaty targowej.
9.7. Ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
9.8. Ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r.
9.9. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2020 r.
9.10. Nadania drodze nazwy Truflowa.
9.11. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
9.12. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 590/XLVII/18 Rady Miasta Żory z dn. 4 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Żory, ustalenia zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
9.13. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Rybnik dotyczącego przejęcia zadania publicznego w zakresie budowy drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach w granicach administracyjnych miasta Rybnik oraz zarządzania wybudowanym odcinkiem drogi.
9.14. Przekazania skarg.
9.15. Skargi na działania Prezydenta Miasta Żory.
9.16. Rozpatrzenia ponaglenia.
9.17. Przekazania skargi.
9.18. Zmiany uchwały Nr 293/XXII/16 Rady Miasta Żory z 29.09.2016r. dotyczącej przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory.
9.19. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żory.
9.20. Zmiany Uchwały Nr 6/1/18 z 20.11.2018r. w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory.
9.21. Zmiany Uchwały Nr 7/1/18 z 20.11.2018r, w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory.
9.22. Zmiany Uchwały Nr 9/1/18 z 20.11.2018r. w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Żory.
10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
11. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

 Sesja Rady Miasta Żory

Grafika z postaciami, logo miasta Żory i napisem: Sesja Rady Miasta

Najnowsze:

Do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta umówisz się przez internet! Rusza system kolejkowy

Chcesz zarejestrować samochód, odebrać prawo jazdy, a może wymienić dowód osobisty? Już od dziś można zarezerwować termin wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich żorskiego Urzędu Miasta przez internet, poprzez system kolejkowy.  Umożliwia on rezerwację dogodnego dla klienta terminu oraz godziny wizyty w prosty i szybki sposób.

Zakończyła się przebudowa ul. Okrężnej

Przebudowa ul. Okrężnej dobiegła końca! Nowa nawierzchnia, nowe chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe, a także zatoki postojowe są już do dyspozycji mieszkańców.

Ruszyły kolejne konsultacje związane z przebiegiem tras kolejowych w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

W poniedziałek 30 listopada br. rozpoczął się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie przygotowano raport podsumowujący pierwszy etap, który można znaleźć na stronie internetowej CPK.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

We wtorek, 8 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Obrady rozpoczną się o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. 

Zmarła Jadwiga Kempny, długoletnia radna Rady Miasta Żory

W piątek, 27 listopada w wieku 71 lat zmarła Jadwiga Kempny. Była aktywną działaczką lokalną, a od 1998 roku nieprzerwanie także radną Rady Miasta Żory. Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek, 1 grudnia o godz. 10:00 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach-Roju.

Przed wizytą w Urzędzie Miasta Żory należy umówić się telefonicznie

Od 27 października 2020 r. w Urzędzie Miasta Żory obowiązują nowe zasady obsługi interesantów. Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet , korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Klienci w sytuacjach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Żory przyjmowani są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Nie dotyczy to: zgłaszania zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zgłaszania utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich – te sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się.

Dokumenty można składać w skrzynkach podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Wyłącznie w przypadku konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru możliwe jest składanie dokumentów w biurach podawczych Urzędu Miasta.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory
Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.