Od 1 maja obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 maja 2020 r. obowiązywać będą nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr 255/XVII/20 Rady Miasta Żory z dnia 7.04.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, uchwalono trzy nowe druki:

- druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej;

- druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości mieszanej;

- załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczony dla drugiego i kolejnych współwłaścicieli.

Jednocześnie, od 1 maja 2020 r. poprzedni druk deklaracji (Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 60/V/15 z dnia 26.02.2015 r.), nie będzie już obowiązywał. Złożenie deklaracji na nieobowiązującym druku, będzie skutkowało nieważnością deklaracji i konieczności ponownego złożenia deklaracji na druku obowiązującym. Fakt uchwalenia nowych druków deklaracji nie zobowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości do złożenia nowych deklaracji. Nową deklarację należy złożyć wyłącznie w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Nowe druki deklaracji przewidują miejsce na informację właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Uchwalona przez Radę Miasta ulga dla właścicieli kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych obowiązywać będzie od 1 września 2020 r. W związku z powyższym, w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. nie należy wypełniać działów D.2, D.3 i D.4 nowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzona jest działalność gospodarcza), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, od 1 maja br. będą składać deklaracje na odrębnym druku, stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Żory nr 255/XVII/20.

W przypadku, gdy właścicieli nieruchomości jest dwóch lub więcej, jeden z właścicieli powinien podać swoje dane identyfikacyjne oraz złożyć podpis na druku składanej deklaracji, natomiast drugi i kolejni właściciele, powinni podać dane identyfikacyjne i złożyć podpisy w załączniku do deklaracji (Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Żory nr 255/XVII/20). Fakt dołączenia załącznika do deklaracji należy zaznaczyć w głównym druku deklaracji w dziale ZAŁĄCZNIKI. Dotyczy to zarówno deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, jak i nieruchomości mieszanej.

Druki deklaracji oraz załącznika, a także wzory ich wypełnienia można pobrać tutaj.

 

Najnowsze:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 20.01.2021 r.

W środę, 20 stycznia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory. Początek o godz. 16:00.

Wynik konsultacji społecznych „Strategii rozwoju elektromobilności w mieście Żory”

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w mieście Żory”.

Komunikat TAURON Dystrybucja - zmiana adresu korespondencyjnego

Od stycznia 2021 roku firma TAURON Dystrybucja S.A. zmienia adres korespondencyjny, na który należy wysyłać korespondencję kierowaną do spółki.

Zarządcy nieruchomości, wynajmujący lokale mieszkalne oraz najemcy muszą złożyć informacje o stawkach czynszów

Przypominamy zarządcom nieruchomości, właścicielom, wszystkim wynajmującym lokale mieszkalne oraz najemcom lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego o obowiązku przekazywania gminie informacji dotyczących stawek czynszów najmu mieszkań.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu – 13.01.2021 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega, że na terenie województwa śląskiego, w tym także w Żorach, mogą wystąpić intensywne opady śniegu.

Przed wizytą w Urzędzie Miasta Żory należy umówić się telefonicznie

Od 27 października 2020 r. w Urzędzie Miasta Żory obowiązują nowe zasady obsługi interesantów. Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet , korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Klienci w sytuacjach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Żory przyjmowani są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Nie dotyczy to: zgłaszania zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zgłaszania utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich – te sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się.

Dokumenty można składać w skrzynkach podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Wyłącznie w przypadku konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru możliwe jest składanie dokumentów w biurach podawczych Urzędu Miasta.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory
Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.