Stan epidemii w Polsce – co to oznacza?

W piątek, 20 marca wydane zostało rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. Daje to odpowiednim organom państwowym nowe uprawnienia, ale na nas wszystkich nakłada nowe obowiązki.

- Ogłoszenie stanu epidemii w kraju – to trudna decyzja, ale gdy popatrzymy na wzrosty w krajach takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, to trudne decyzje i niezwykle odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków, są decyzjami ratującymi czyjeś życie – zaznaczył podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ustawa o chorobach zakaźnych pozwala m.in. ministrowi zdrowia wyznaczyć rolę personelu medycznego i innych osób, w zwalczaniu epidemii na terenie Polski. Wojewodowie mają takie upoważnienie na terenie swoich województw.

W ramach ogłoszonego stanu epidemii:

- zawieszone zostały zajęcia edukacyjne aż do Świąt Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe,

- podwyższone zostały kary za złamanie kwarantanny. Zamiast 5 tysięcy zł kara wynosi obecnie 30 tysięcy złotych.

Ponownie apelujemy do wszystkich mieszkańców Żor o pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu z innymi osobami i przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa – to troska o nasze wspólne dobro!

Obecnie (stan na 21.03.2020 r. godz. 7:00) w Żorach 64 osoby podlegają kwarantannie. Wśród osób podlegających kwarantannie potwierdzono do tej pory jeden przypadek zarażenia koronawirusem.