Informacja o jakości powietrza - 26 listopada

Zgodnie z komunikatem Inspektoratu Ochrony Środowiska w środę, 27 listopada jakość powietrza dla stężeń średniodobowych ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego, w tym w Żorach będzie dostateczna, zła, a okresami bardzo zła. Poza tym od godz. 21:00 dnia 26 listopada do godz. 10:00 dnia 27 listopada prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, zaś pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.