Informacja o terminach i miejscach polowań

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory nr IS.6151.5.2019.MK z dnia 18.10.2019 r.

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) podaję do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz o miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie "HUBERTUS" w sezonie 2019/2020.

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

Plan polowań