Informacja o jakości powietrza – 3 grudnia 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Dziś w Żorach jakość powietrza jest dobra. Podobnie będzie także jutro.

W niedzielę, 2 grudnia wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) na stacji: w Zabrzu o 2%. Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

Zgodnie z komunikatem w poniedziałek, 3 grudnia jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w tym w Żorach jest dobra - warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

Prognozy wskazują, że także we wtorek, 4 grudnia prognozowana jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na całym obszarze województwa śląskiego będzie dobra.

Informacja o jakości powietrza