Informacja o jakości powietrza – 9 listopada 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Dziś w Żorach jakość powietrza jest zła. Podobnie będzie także jutro.

W czwartek, 8 listopada wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) na stacjach w: Rybniku o 256% (przekroczona wartość 150 μg/m3), Zabrzu o 190%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 142%, Lublińcu o 134%, Wodzisławiu Śląskim o 112%, Gliwicach o 82%, Dąbrowie Górniczej o 80%, Częstochowie o 68%, Żywcu o 62%, Katowicach o 60%, Tychach o 56%, Sosnowcu o 44% i Bielsku-Białej o 28%. Nie wystąpiły natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

Zgodnie z komunikatem w piątek, 9 listopada jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jest zła. Osoby chore, starsze oraz kobiety w ciąży i małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, zaś pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

W sobotę, 10 listopada prognozowana jakość powietrza w ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim także będzie zła

Jakość powietrza