Sesja Młodzieżowej Rady Miasta – marzec 2018 r.

Młodzi żorzanie po raz kolejny spotkają się, by debatować o sprawach dotyczących naszego miasta podczas sesja Młodzieżowej Rady Miasta.

Najbliższa sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się we wtorek 27 marca o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Złożenie ślubowania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Wybór protokolanta.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Młodzieżowa Rada Miasta Żory