Informacja o jakości powietrza – 2 marca 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Dziś w Żorach jakość powietrza jest zła. Podobnie będzie w weekend.

W czwartek, 1 marca wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 228%, Rybniku o 222%, Gliwicach o 176%, Zabrzu o 172%, Bielsku-Białej o 170%, Wodzisławiu Śląskim o 170%, Katowicach o 98%, Cieszynie o 88%, Tychach o 76%, Dąbrowie Górniczej o 66%, Sosnowcu o 64%, Ustroniu o  60%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 54%, Częstochowie (stacja tła miejskiego) o 8%. Nie wystąpiły natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Zgodnie z komunikatem w piątek, 2 marca jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jest zła.

W sobotę i niedzielę, 3-4 marca prognozowana jakość powietrza również będzie zła. W związku z tym osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostali powinni ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.