Informacja o jakości powietrza – 1 marca 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Dziś w Żorach jakość powietrza jest zła.

W środę, 28 lutego wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Dąbrowie Górniczej o 50%, Rybniku o 46%, Żywcu o 46%, Wodzisławiu Śląskim o 34%, Bielsku-Białej o 22%, Katowicach o 18%, Zabrzu o 10%, Cieszynie o 8%. Nie wystąpiły natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Zgodnie z komunikatem w czwartek, 1 marca jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jest zła.

W piątek, 2 marca prognozowana jakość powietrza na obszarze północnym i w Częstochowie będzie umiarkowana, na obszarze centralnym jakość powietrza będzie dostateczna, a na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie zła.