Informacja o jakości powietrza – 28 lutego 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Dziś w Żorach jakość powietrza jest umiarkowana. Jutro natomiast będzie zła.

We wtorek 27 lutego wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) na stacjach w: Dąbrowie Górniczej o 62%, Katowicach o 8%, Zabrzu o 8% i Bielsku-Białej o 2%. Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

Zgodnie z komunikatem w środę 28 lutego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jest umiarkowana.

W czwartek 1 marca prognozowana jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim będzie zła.  Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, zaś pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Uwaga! W czwartek 1 marca jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego na obszarze województwa mogą przekraczać poziom 150 μg/m3, natomiast na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich poziom 200 μg/m3.

 

Jakość powietrza