Informacja o jakości powietrza – 19 lutego 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Dziś w Żorach jakość powietrza jest bardzo zła.

W niedzielę 18 lutego wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w: Wodzisławiu Śląskim o 144%, Żywcu o 140%, Rybniku o 116%, Bielsku-Białej o 110%, Ustroniu o 86%, Cieszynie o 66%, Dąbrowie Górniczej o 26%, Zabrzu o 10% i Gliwicach o 2%. Nie wystąpiły natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Zgodnie z komunikatem w poniedziałek 19 lutego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jest bardzo zła. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, zaś pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

We wtorek 20 lutego prognozowana jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim również będzie bardzo zła.

UWAGA! 19 i 20 lutego jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskimi i w dolinach beskidzkich mogą przekraczać poziom 200 μg/m3, a w pozostałej części województwa śląskiego poziom 150 μg/m3.

 Jakość powietrza