Informacja o jakości powietrza – 7 lutego 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Dziś w Żorach jakość powietrza jest zła.

We wtorek 6 lutego wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) na stacjach w: Zabrzu o 286%, Rybniku o 276%, Żywcu o 238%, Wodzisławiu Śląskim o 222%, Gliwicach o 196%, Dąbrowie Górniczej o 168%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 146%, Sosnowcu o 136%, Bielsku-Białej o 128%, Tychach o 120%, Częstochowie o 98%, Katowicach o 62% oraz Cieszynie o 18%. Nie wystąpiły natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

Zgodnie z komunikatem w środę 7 lutego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim, w Bielsku-Białej oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, zaś pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

W czwartek 8 lutego prognozowana jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim będzie dostateczna.

UWAGA! W środę 7 lutego jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim mogą przekraczać poziom 150 μg/m3, a w dolinach beskidzkich poziom 200 μg/m3.

 Jakość powietrza