Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 20.01.2021 r.

W środę, 20 stycznia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory. Początek o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4.Rozpatrzenie spraw:
- skargi złożonej w dniu 07.01.2021 r. na Prezydenta Miasta Żory;
- skargi złożonej w dniu 08.01.2021 r. na Zastępcę Prezydenta Miasta;
- petycji z dnia 13.12.2020 r. dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2
- petycji z dnia 14.12.2020 r. dotyczącej szczepień na chorobę COVID – 19 wywołaną przez wirus SARS – CoV – 2,
- petycji z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole